7 Απριλίου 2019 - Η πίστη του ασθενή που θεραπεύει

7 Απριλίου 2019

Η πίστη του ασθενή που θεραπεύει

«Γνώρισα ασθενή που εκκαθάρισε με την πίστη του την ασθένεια άλλου ασθενούς. Το επέτυχε αυτό ικετεύοντας υπέρ εκείνου τον Θεό με επαινετή αναίδεια και θυσιάζοντας την ψυχή του χάριν της άλλης ψυχής, με ταπεινό βέβαια φρόνημα. Αυτός, ύστερα από την θεραπεία του άλλου, πέτυχε και την ιδική του θεραπεία. Ομοίως γνώρισα και άλλον που έκανε το ίδιο, αλλά με υπερηφάνεια. Αυτός άκουσε (τον Κύριο) να τον επιτιμά, λέγοντας, «ιατρέ θεράπευσον σεαυτόν» (Λουκ.4’23).

Είναι δυνατόν να εγκαταλείψει κανείς κάποιο αγαθό χάριν ενός μεγαλυτέρου αγαθού. Όπως έκανε εκείνος πού απέφυγε το μαρτύριο όχι από δειλία, αλλά χάριν εκείνων που ωφελούντο και εσώζοντο από αυτόν.

Υπάρχει και άλλος πού για να περισώσει την τιμή του πλησίον παρέδωσε τον εαυτό του στην ατίμωση. Αυτός, αν και στα μάτια των πολλών φαίνεται ως αμαρτωλός και φιλήδονος, στην πραγματικότητα είναι «ως πλάνος και αληθής» (Β’ Κορ. 6’8 ). 

Εάν εκείνος πού κατέχει λόγους ωφελείας και δεν τους μεταδίδει άφθονα, δεν θα μείνει ατιμώρητος, πόσο άραγε, αγαπητέ μου, κινδυνεύουν όσοι μπορούν και με τον ζήλο των έργων τους ακόμη να βοηθήσουν τους ταλαιπωρούμενους, και οι οποίοι εν τούτοις δεν δείχνουν προθυμία να συγκοπιάσουν μαζί τους;

Λύτρωσε άλλους εσύ που λυτρώθηκες από τον Θεό. Συ που σώθηκες, σώσε αυτούς πού οδηγούνται στον θάνατο και μη τσιγκουνευτείς να εξαγοράσεις αυτούς πού φονεύονται από τους δαίμονας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έπαθλο του Θεού, ανώτερο από κάθε άλλη ανθρώπινη ή αγγελική εργασία ή θεωρία.»

Αγίου Ιωάννου Σιναΐτου
Λόγος έτερος «Είς τόν Ποιμένα» 73-77