13 Μαρτίου 2019 - Το φάρμακο της αθανασίας

13 Μαρτίου 2019

Το φάρμακο της αθανασίας

Γη είναι ο άνθρωπος και στη γη θα ξαναγυρίσει. Είναι αθάνατος όσο μετέχει στην αιώνια αγάπη του Θεού˙ ο χωρισμός από την αιώνια αγάπη Του αφήνει τον άνθρωπο απομακρυσμένο από την Πηγή της Ζωής. Μένει μόνος του να αντιμετωπίσει την θνητή του φύση και τον θάνατο. Έτσι,  ο θάνατος αποκτά δύναμη˙ υπερνικά τον άνθρωπο μέσα από τον τρόμο που έχει για τον θάνατο, τόσο που αυτός ο τρόμος εισχωρεί σε όλα τα συνειδητά και ασυνείδητα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης. Παρόλο που δεν το γνωρίζει, είναι πάντα παρών στην ζωή του.

Ο θάνατος νικάται μόνο διά της μετοχής στην αιωνιότητα. Κατά την διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής καλούμαστε να δεχθούμε το «φάρμακο της αθανασίας», να μετέχουμε στην αιώνια σταυρική αγάπη του Θεού. Έτσι, η νηστεία και η προσευχή δεν είναι μια απλή θρησκευτική υποχρέωση. Είναι ένα «φάρμακο» που μας θεραπεύει μέσα από την μετάνοια και μας αφήνει να προσφέρουμε εν ευχαριστία τον εαυτό μας σε Αυτόν και να γίνουμε μέτοχοι της δικής του αγάπης. Με αυτό τον τρόπο, οι φόβοι για αυτή την ζωή και ο τρόμος για τον θάνατο θα ανατραπούν, οι εχθροί που απειλούν την ύπαρξή μας και τις αγαπητικές μας σχέσεις θα διασκορπισθούν και η χαρά της Ανάστασης και της αιωνιότητας θα κυριαρχήσουν σε όλη την υπόστασή μας.