18 Νοεμβρίου 2012 - Η Δυστυχία του πόνου και η χαρά της Ζωής

18 Νοεμβρίου 2012

 Η Δυστυχία του πόνου και η χαρά της Ζωής

 “Κατά ἕνα παράδοξο τρόπο…, ἡ δυστυχία τοῦ πόνου καί τῆς ἀρρώστιας κρύβει μιά ἀπέραντη εὐτυχία, ἡ ὁποία, ἄν ἀνακαλυφθεῖ, θά γεμίσει μέ χαρά τή ζωή μας. Ὁ θάνατος, ἐπίσης, πού εἶναι δυσβάστακτος καί βίαιος, καί πού φαινομενικά ὁδηγεῖ στό τέλος, στήν πραγματικότητα κρύβει ἕνα ἀπέραντο μεγαλεῖο ζωῆς, τό ὁποῖο παραπέμπει σέ ἀρχή καί ὄχι σέ τέλος καί μάλιστα ἀρχή μιᾶς νέας ἀνακαινισμένης ζωῆς. Ἑπομένως, μιλώντας γιά τό θάνατο εἶναι ὀρθότερο νά μιλοῦμε γιά «τό μυστήριο τοῦ θανάτου» καί παρόμοια,  ἀναφερόμενοι στόν πόνο καί στήν ἀσθένεια, εἶναι καλύτερο νά μιλούμε «γιά τό μυστήριο τοῦ πόνου».”

 π. Μακαρίου Γρινιεζάκη

Από την ομιλία του «ΤΟ ΥΠΟΦΕΡΕΙΝ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ»

Β’ Πατριαρχικό Συνέδριο Ρόδου Οκτώβριος 2012