20 Οκτωβρίου 2013 - Ας είναι ο καθένας σημαντικός στα μάτια σου

20 Οκτωβρίου 2013

Ας είναι ο καθένας σημαντικός στα μάτια σου

Να μένεις γαλήνιος και ατάραχος στο ταμείο σου.

Να χαιρετάς τους πάντες. Θα πρέπει να είσαι ο πρώτος που χαιρετάς τους ανθρώπους… Χρειάζεται μόνο να πεις μια λέξη σε κάποιον και, με αυτό τον τρόπο, θα  αγαλλιάσεις τον νου του.

Ας είναι ο καθένας σημαντικός στα μάτια σου και να μην περιφρονείς αυτούς που έχουν λιγότερη γνώση από εσένα.

Να μην επιδιώκεις να σε τιμούν σε τίποτα, αλλά να συναντάς τον καθένα στο επίπεδό του. Να μην θυμώνεις με έναν αδελφό που εξυψώνει τον εαυτόν του πάνω από εσένα. Αναγνώρισε ότι η γνώση του είναι ελλιπής˙ είναι ως αποτέλεσμα της έλλειψης γνώσεως που ένας αδελφός υπερυψώνει τον εαυτόν του πάνω από τον άλλον.

Να σκέφτεσαι για τους ανθρώπους με έναν τρόπο που θα σε ωφελεί·  έτσι, να έχεις λύπη για τους απολωλότες˙ να αισθάνεσαι πόνο για τους πεπλανημένους˙ να πάσχεις για αυτούς που πονούν ˙να προσεύχεσαι για τους αμαρτωλούς˙ και στην περίπτωση όσων είναι αγαθοί, να ικετεύεις τον Θεό, να τους  διαφυλάττει.  

Αββάς Ιωάννης ο Αναχωρητής
5ος Αιώνας