23 Νοεμβρίου 2013 - Τα καλά έργα υπέρ του συνανθρώπου μας

23 Νοεμβρίου 2013

Τα καλά έργα υπέρ του συνανθρώπου μας

Στις μέρες μας, όπου κυριαρχεί ένα αταβιστικό πνεύμα εν όψει της σημερινής οικονομικής κρίσης, καλό θα ήταν να θυμηθούμε τα λόγια του Αγ. Μαξίμου του Ομολογητού ο οποίος μάς λέει: «Υπάρχουν πολλά φύσει καλά που κάνουν οι άνθρωποι, τα οποία δεν είναι καλά για κάποια αιτία π.χ. η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή, η ψαλμωδία, η φιλοξενία είναι φύσει καλά έργα, αλλά όταν γίνονται από κενοδοξία δεν είναι καλά. Για όλα όσα κάνουμε, ο Θεός εξετάζει τον σκοπό, αν τα κάνουμε για Αυτόν ή από άλλη αιτία.»