28 Ιουνίου 2015 - Μια ζωή χωρίς εμπόδια

28 Ιουνίου 2015

Μια ζωή χωρίς εμπόδια

«Η επιθυμία να είσαι κατ’ εικόνα Θεού χωρίς να αποκτήσεις την εικόνα του Χριστού, είναι μια επιθυμία για αμεσότητα, που θέλει τα πάντα χωρίς εμπόδια και χωρίς αυτοπραγμάτωση˙ μια ναρκισσιστική επιθυμία του εγώ να μην βρίσκει την ανάγκη να “σταυρώσει την ζωή του” και να βιώσει την νύχτα του πόνου και  να μείνει καθησυχασμένο μέσα στον Θεό που είναι αθάνατος και ισχυρός.»

Rowan Williams,
Πρώην Αρχιεπίσκοπος Καντερβουρίας
The Wound of Knowledge
Darton, Longman & Todd, Kindle Edition
 (Kindle Locations 241-244)