28 Οκτωβρίου 2012 - Η διάθεση της αγάπης

28 Οκτωβρίου 2012

 

Η διάθεση της αγάπης –

Αγ. Μάξιμος ο Ομολογητής

 

 « Η διάθεση της αγάπης δεν διαπιστώνεται μόνο με την μετάδοση χρημάτων, αλλά πού περισσότερο με τη μετάδοση λόγου του Θεού και με την σωματική διακονία.»  

Α’ εκατοντάδα περί αγάπης (26)

 

«Κάθε λόγος του Θεού ούτε πολλά λόγια απαιτεί, ούτε πολυλογία είναι, αλλά ένας κι αποτελείται από διάφορα θεωρήματα, καθένα από τα οποία είναι στοιχεία του λόγου….»

Β’ εκατοντάδα προς το Θαλάσσιο (20)