29 Ιουνίου 2014 - Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

29 Ιουνίου 2014
Των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου.
 

«Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν».
(Ματθ.10,1)

Η αποστολή μας σ ’αυτό τον κόσμο δεν είναι να εντάξουμε τον εαυτό μας σε μια μανιακή προσπάθεια να λυτρώσουμε ανθρώπους, πείθοντάς τους ότι πρέπει να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα για να σωθούν. Ούτε καλούμεθα να αποδείξουμε στους άλλους, μέσα από έναν κοινωνικό ακτιβισμό, όπου προβάλλεται ένα είδος ανταγωνιστικής φιλανθρωπίας, ότι η Εκκλησία έχει την δύναμη να θεραπεύσει.

Η δύναμη της Εκκλησίας να θεραπεύσει βρίσκεται στην πίστη μας, ότι ο Θεός μας αγαπάει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε ήδη λυτρωθεί. «Λύτρωσιν απέστειλε τω λαώ αυτού, ενετείλατο εις τον αιώνα διαθήκην αυτού· άγιον και φοβερόν το όνομα αυτού»(Ψαλ. 110,9)

Όπως κάλεσε ο Χριστός τους Αποστόλους, έτσι καλεί εμάς. Η προσδιορισμένη αποστολή μας είναι να εξέλθουμε από τον εαυτό μας και να συναντήσουμε τους συνανθρώπους μας, να διαλαλήσουμε το ευ-αγγέλιο (τα καλά νέα) της σωτηρίας μας και να τους βοηθήσουμε να γνωρίσουν ότι, πίσω από το καταπέτασμα των επώδυνων συμπτωμάτων του ανθρώπου, πέρα από τις καθημερινές του αγωνίες και, εις πείσμα της τραυματισμένης ανθρώπινης ύπαρξης, υπάρχει κάτι όμορφο που μπορεί να δει: το πρόσωπο του Χριστού που καθ’ εικόνα του πλαστήκαμε.

Για να ανακαλύψουμε το πρόσωπό Του, χρειάζεται να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο των συνεχών προσπαθειών μας να χρησιμοποιούμε τους άλλους ως αντικείμενα που θα ικανοποιούν άμεσα της εγω-κεντρικές μας ανάγκες και επιθυμίες. Χρειάζεται να κοιτάξουμε πέρα από τις παρορμήσεις μας και να κατευθύνουμε την αλλοπρόσαλλη ενέργειά μας προς δημιουργικούς διαύλους που διαμορφώνουν σημαντικές σχέσεις.

Έτσι, η αποστολική μας αυθεντία και δύναμη βασίζεται στο πώς εμείς μετέχουμε και καθοδηγούμε άλλους σε έναν τρόπο ζωής που είναι άγιος, καθολικός και αληθινά αποστολικός, τελείως ενωμένος με την ζωή του Αγίου Πνεύματος και της Εκκλησίας Του που θεραπεύει «πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν».

+CK